Οδοντιατρικά Εργαλεία

- Σφραγίσματα

Με τα σφραγίσματα αναπληρώνεται η μορφολογία του δοντιού που έχει αλλοιωθεί από διάφορα αίτια όπως αποτριβές, κατάγματα μέρους των δοντιών και κυρίως της τερηδόνας. Η αποκατάσταση μπορεί να είναι είτε άμμεση (σφράγισμα) είτε έμμεση (ένθετα, επένθετα, υπερένθετα σφραγίσματα).

- Στεφάνες

Λέγονται και θήκες ή κορώνες. Χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια οδοντικής ουσίας η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί πλέον με σφράγισμα.Επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις οι στεφάνες χρησιμοποιούνται και για την αισθητική βελτίωση δυσχρωματικών και παραμορφωμένων δοντιών. Οι στεφάνες ταξινομούνται σύμφωνα με το υλικό κατασκευής τους σε μεταλλοκεραμικές, ολοκεραμικές, ζιρκονίου κ.α.

- Γέφυρες

Χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση ενός ή και περισσοτέρων ελλειπόντων δοντιών αξιοποιώντας ως στηρίγματα τα διπλανά υπάρχοντα φυσικά δόντια. Οι γέφυρες κατασκευάζονται συνήθως από συνδυασμό κράματος μετάλλων και πορσελάνης (Μεταλλοκεραμικές), συνδυασμό ζιρκονίου και πορσελάνης κ.α.

- Μερικές Οδοντοστοιχίες (Μασελάκια)

Είναι κινητές τεχνητές οδοντοστοιχίες και χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση ελλειπόντων δοντιών σε περιπτώσεις όπου οι γέφυρες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

- Ολικές Οδοντοστοιχίες (Μασέλες)

Χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει πλήρης απώλεια δοντιών στην γνάθο αποκαθιστώντας την λειτουργικότητα του στόματος και την αισθητική του προσώπου.

- Οδοντικά Εμφυτεύματα

Είναι μικρές βίδες, συνήθως τιτανίου, οι οποίες τοποθετούνται στο οστό της γνάθου και αποκαθιστούν την ρίζα ενός ή περισσοτέρων δοντιών. Είναι απόλυτα βιοσυμβατά και συνήθως είναι η λύση εκλογής για απωλεσθέντα δόντια.