Οδοντίατρος στο Ιατρείο του

- Ενδοδοντική Θεραπεία

Απονεύρωση

Η θεραπεία του εσωτερικού του δοντιού (πολφός) μετά από προσβολή μικροβίων. Η διαδικασία περιλαμβάνει την αφαίρεση των μολυσμένων υπολειμμάτων των ιστών, τον καθαρισμό με αντισηπτικά διαλύματα, την διαμόρφωση και τελικά την ερμητική έμφραξη των ριζικών σωλήνων.